Làm sắc và đánh bóng dao ăn bằng inox

Làm sắc và đánh bóng dao ăn bằng inox

Chuyên cắt mới hoặc cắt lại răng , làm sắc và đánh bóng mới và đánh bóng lại dao ăn bằng inox .
Học phí:
Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: